Kuizi Kimia – pjesa gjashtë

Kuizi Kimia - pjesa gjashtëKy është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the sixth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know. Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen rreth lëndës së kimisë. Answer the questions that appear on the subject of chemistry.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

+ Free Games

Orange fishes coloring
Fantastic flowers puzzle
Ever After High Blondie Dressup
Feed the Turkey
Enigmatic Forest Mahjong
Fun House Escape
Infection Wars
Monstre3
Parrot in the jungle puzzle
Fishy dance 5 Differences
White fantastic kitty puzzle
Doll House Escape