Kuizi Kimia – pjesa pestë

Kuizi Kimia - pjesa pestëKy është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the fifth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know. Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen rreth lëndës së kimisë. Answer the questions that appear on the subject of chemistry.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

+ Free Games

Coward kangaroos puzzle
Chic Sunglasses for Summer
Dirt Bike Masters
Fairy Sparkle Makeup
You Smell So Fruity
Darling Dress Up
Fairytale Prom
Space Traffic Chief
Bear and valentine hearts coloring
Teddy Bear Clix
Square_Connect
Checkers ancient